Societat de caçadors Els Masos

  • Número d'inscripció al registre municipal: DA007
  • Data d'inscripció al registre: 11/2022
  • CIF: G43653716
  • Classificació general: Esportiva - oci
  • Nombre de socis/es: 13

 

JUNTA

President: Joan de Haro Orive
Vice-president: Anton Castellarnau Figueres
Secretari: Joan Francesc Garcia Fontgivell
Tresorer: Joan Alberich Torroja
Vocal: Raül Ferré Castellanos
Vocal: Joan Tarragó Tarragó
Vocal: Lluís Tarragó Tarragó

 

FINALITAT:

Té com a principal objectiu l'activitat cinegètica per controlar les poblacions de porc senglar i ajudar a disminuir els danys causats a l'agricultura i possibles accidents de trànsit.
Activitats: 

  • Batudes dijous, dissabte i diumenges als boscos públics i privats.
  • I si algun pagès ho requereix es fan actuacions per evitar danys als conreus.

S'exclou qualsevol ànim de lucre.

INICIS: 

L’any 1972, el sr. Cosme Rius va fundar l’àrea privada de caça de Duesaigües, que posteriorment, l’any 1977, passaria a ser l’actual Societat de Caçadors “Els masos”.

L’entitat sempre que ha pogut ha estat vinculada amb el poble. Ha organitzat durant anys la Festa de la Gent Gran. Actualment, té en cessió a l’Ajuntament la seu social perquè s'hi instal·li el consultori mèdic, les seus d’altres entitats i l'espai d'allotjament Ca La Lina..

 

Fitxa
Adreça: Carreró Segon del Planet, 7.
Tel: 687 540 543

 

 

Subscriure a