Associació l'ATENEU de Duesaigües

 • Número d'inscripció al registre municipal: DA003
 • Data d'inscripció al registre: 11/2016
 • CIF: G43080605
 • Classificació general: Social i cultural
 • Nombre de socis/es: 213

 

JUNTA

President: Sergi Ros Rofes
Secretari: Isidre Griño Sancho
Tresorera: Montserrat Nolla Olivé
Vocal: Joaquim Casado Bruguera
Vocal: Josep Aragonès Ros
Vocal: Gerard Pijoan Gonzàlez
 

 

FINALITAT:

L'Ateneu té com a finalitat l'esbarjo dels seus socis i la promoció cultural i artística de totes les activitats que, en aquest sentit, i en general, es desenvolupin al poble de Duesaigües o en altres llocs per part dels socis.

L'associació desenvolupa les següents activitats:

 • La gestió, adequació i manteniment d'un local social per a l'esbarjo, descans, fòrum, xerrades, conferències, i la pràctica de jocs de sala permesos per la legislació vigent.
 • La promoció i ajut a les diferents entitats culturals relacionades amb l'associació, amb la consolidació i suport a les seves manifestacions culturals i la gestió per l'obtenció dels ajuts i subvencions que calguin.
 • La realització de projeccions cinematogràfiques i de cinefórum i la difusió d'esdeveniments esportius, culturals i socials mitjançant sistemes audiovisuals.
 • La promoció i col·laboració en la realització d'activitats escèniques tant a les instal·lacions de l'Ateneu com a l'exterior.
 • El foment de les activitats literàries, amb la convocatòria de concursos, la programació de reunions i lectures populars i impuls per a la creació de publicacions locals.
 • La col·laboració en les activitats socials relacionades amb les festes populars o en l'organització dels actes de festa major del poble.
 • La cessió, si s'escau, de les instal·lacions o materials necessaris per a la realització d'activitats culturals o artístiques promogudes pels socis o per terceres persones o entitats vinculades.
 • En general, qualsevol actuació que tingui com a finalitat la promoció d'activitats culturals i artístiques dins l'àmbit municipal o que es dugui a terme pels socis.

L'Ateneu és una associació constituïda des del seu origen per realitzar activitats per gaudi dels seus socis. Per tant, en queda exclòs tot ànim de lucre en les seves finalitats. 

A l’Ateneu hi ha servei de bar, Wi-fi, premsa, intercanvi de llibres, biblioteca, sala de projeccions, sala per a celebracions. Disposa de dues sales amb taules i cadires, projector i altaveus on s’hi poden fer qualsevol mena d’activitat. També acull la seu social del grup de joves del poble, Laboat.

A més, s'organitzen festes temàtiques i àpats de germanor durant tot l'any. 

INICIS: L'Ateneu de Duesaigües és va crear com a continuador de l’antiga “Sociedad Recreativa Educación y Descanso”, que a la vegada provenia de l’antiga societat del poble existent des dels anys 20 del segle passat, de la que rebé la propietat de dos edificis annexes formant un sol complex, el més nou dels quals es construí l’any 1971.

 

Fitxa
Adreça: Plaça 15 d'Agost s/n
Tel.: 977 834 353

 

Subscriure a