Associació de Defensa Forestal Les Xorivies (ADF)

  • Número d'inscripció al registre: DA010
  • Data d'inscripció al registre: 05/2023
  • CIF: G43111087
  • Classificació general: Medi Ambient
  • Nombre de socis/es: 23

 

JUNTA

President: Raül Ferré Castellanos
Secretari: Oriol Curull Rota
Tresorer: Isidro Griñó Sancho
Vocal: Joan Ros Rofes
Vocal: Jaume Rabascall Vaqué

 

FINALITAT:

L’ADF “Les Xorivies” és una associació sense afany de lucre formada per voluntaris, propietaris forestals, els ajuntaments de Duesaigües i l’Argentera i associacions agràries o mediambientals amb l’objectiu de preservar els nostres boscos i els seus ecosistemes per a les futures generacions.

L’única manera de col·laborar com a voluntari en les tasques de prevenció, vigilància i suport en l’extinció dels incendis forestals, és formant part d’una ADF.

La normativa no permet l’accés a voluntaris que no en siguin membres.

L’ADF centra la seva tasca en feines de:

Formació: als voluntaris i persones implicades en cas d’incendi forestal.
Prevenció: vigilància del territori, manteniment de basses antiincendis i punts d’aigua, creació i manteniment de franges de seguretat,...
Divulgació: sobre el pla Alfa i les diferents prohibicions de fer foc. Plans d’autoprotecció.
Extinció: som la primera unitat d’intervenció en cas d’incendis en els nostres municipis.

Els incendis forestals són la principal amenaça del nostre patrimoni forestal i necessitem la implicació de la societat civil organitzada per a conservar-los, en l'àmbit de conscienciació, de prevenció, d’autoprotecció i d’extinció. I la forma de canalitzar aquesta voluntarietat de la societat, és a través de les ADF.

 
Fitxa
Adreça: Carreró Segon del Planet 7, 3r.
Email: adflesxorivies@gmail.com
Telèfon avisos: 600981526

 

 

Subscriure a