Participació ciutadana

Amb la voluntat de promoure la participació ciutadana i l’accés a la informació com a dret bàsic de la ciutadania, l’Ajuntament ha implantat quatre estratègies concretes:

  • L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania on adreçar-se en cas de queixa, suggeriment, proposta o dubte. Podeu iniciar el tràmit a través del registre electrònic instància genèrica.

  • Les Assembles Veïnals cada sis mesos, on l’Ajuntament rendeix comptes de les actuacions realitzades i es debaten col·lectivament els diferents assumptes d’interès públic. 

  • La Comissió tècnica participativa “Atenció a les persones” formada per diferents veïns i veïnes amb compromís vers el poble i la seva gent, a través de la qual tiren endavant diferents iniciatives de millora.

  • L’ús de l’eina de difusió del warnap per informar a la ciutadania de l’agenda del poble i assumptes sobrevinguts. 

 

Subscriure a