Associació de Dones Duesaigües

 • Número d'inscripció al registre municipal: DA002
 • Data d'inscripció al registre: 11/2016
 • CIF: G43327550
 • Classificació general: Social-Foment i defensa dels drets de les dones.
 • Nombre de socis/es: 65

 

JUNTA

Presidenta: Joana Sales Llauradó
Secretària: Maria del Rocio Pelegrina Bravo 
Tresorera: Claudia Cabré Sierra
Vocal: Josepa Maria Ciurana Nolla 
Vocal: Magda Ros Escolar  
 

 

FINALITAT: Els fins de l'associació són:

 • Protegir la unió, l'harmonia i la compenetració dels associats/des.
 • Procurar l'elevació del nivell cultural i artístic dels associats/des, ja sigui per iniciativa de l'entitat, dels seus socis/es o bé de persones o entitats que persegueixin uns objectius anàlegs facilitant, en aquest últim cas, les instal·lacions imaterial necessari.
 • Representar els associats/des davant els organismes públics, contribuint a la defensa dels seus interessos.
 • Coordinar i programar accions conjuntes per a impulsar activitats i serveis.
 • Tenir suport legal, jurídic i acuitar tràmits burocràtics diversos.
 • Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres associacions afins de qualssevol àmbit territorial, amb l'objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en benefici de l'associació i de les persones associades.


Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:

 • Dur a terme polítiques de dones fomentant i fent anàlisis del paper de la dona al nostre municipi.
 • Realitzar i organitzar activitats, trobades, xerrades, tallers... etc. que fomentin els objectius de l'associació.
 • Organitzar i participar a les diferents activitats del municipi (trobades, revetlles. Festes Majors, etc.).
 • Fomentar l'associacionisme i la participació envers les demés entitats del poble.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

INICIS: L’Associació de Dones es va fundar l’any 1987. En els seus inicis, actuava principalment en l’àmbit de la promoció cultural, ocupació del temps lliure amb cursos, tallers de cuina, de pintura, de costura i també sortides culturals.

Gràcies a la voluntat i l’esforç de les primeres juntes s’ha fet possible que avui es parli d’una associació de dones forta i alhora plural i diversa. 

Actualment al llarg de l’any fan xerrades, tallers, exposicions, sortides i activitats culturals. També, es fan activitats esportives com les sessions de yoga i de dansa del ventre terapèutica.

 • Assisteixen a la Diada Comarcal de Dones del Baix Camp, que cada any, es du a terme en una població diferent de la comarca.
 • Col·laboren amb les festes del poble, amb la marató de TV3 i venem calendaris solidaris dels Mossos d’Esquadra.
 • El 8 de Març, “Dia internacional de les Dones”, i el 25 de Novembre, “Dia contra la violència de gènere”, fan actes per a tota la població, amb la lectura del manifest i una exposició comentada.
 • El Dijous Gras, celebren  el típic berenar de botifarra d’ou i coques dolces. Es el dia que es fa l’assemblea general anual.
 • A primers d’Agost, celebren la trobada de dones amb sorpreses, música i detalls d’agraïment per a totes les sòcies.

 

Fitxa
Adreça: Carrer del Mig núm. 8
Email: donesduesaigues@gmail.com

 

 

Subscriure a