AMPA CEIP Puigmarí

  • Número d'inscripció al registre municipal: DA006
  • Data d'inscripció al registre: 11/2016
  • CIF: G43950674
  • Classificació general: Ensenyament
  • Número de socis/es: 16

 

JUNTA

Presidenta: Maria del Rocio Pelegrina Bravo 
Secretària: Ester Paloma Alonso Mengod
Tresorer: Gerad Calaf Mensa
 

 

FINALITATS:

Donar suport i assistència als membres de l’associació, els professors i alumnes del centre, en tot allò que fa referència a l’educació del seus fills i tots els alumnes matriculats al centre.

Promoure la participació del pares dels alumnes en la gestió del centre.

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits socials, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Activitats principals:

  • Tallers, treballs manuals i activitats relacionades amb les festes populars.
  • Compra de llibres i material escolar.
  • Gestió de reutilització de llibres.
  • Recaptació de fons per dur a terme activitats de l’escola (Festival de Nadal, Rifes, Venta de flors per St. Jordi, ...)
  • Assistència a les reunions del Consell Escolar i de ZER (President/a)

INICIS:

L’associació actual està creada des de l’any 2007, però l'escola té més de 50 anys i ja hi havia la implicació de tots els pares des de la fundació. En ser un poble petit i implicat en l'educació i la cura dels infants, tots els pares que tenen fills en edat escolar automàticament es converteixen en membres de l’associació.

Fitxa
Adreça: Carrer d'Enseula s/n

 

 

Subscriure a