L'Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

Som un equip jove i experimentat a la vegada, amb efecte cremallera, arrelats i nouvingudes, treballem junts i compartim les decisions, tenim compromís cap al poble i servei a la comunitat.Noèlia Tarragó Regodesebes– Alcaldessa.  Regidories de Governació, Hisenda i Contractació.Albert Ferré...
Horaris Oficina Atenció a la Ciutadania:Dilluns i Divendres: 11:00 h - 13:00 hDimecres tarda: 16:30 h - 19:30 hSecretària Interventora: Lurdes BretonAdministrativa i Atenció al públic: Rosa Valls 
Amb la voluntat de promoure la participació ciutadana i l’accés a la informació com a dret bàsic de la ciutadania, l’Ajuntament ha implantat quatre estratègies concretes:L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania on adreçar-se en cas de queixa, suggeriment, proposta o dubte. Podeu iniciar el tràmit a...
A través de la Comissió d’Atenció a les Persones, promoguda per l’Ajuntament i integrada per diferents persones voluntàries amb compromís i dedicació al poble, s’ha elaborat la Guia d’entitats i recursos de Duesaigües amb informació general d’interès pels veïns i veïnes, activitats de les entitats...
En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que la Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Duesaigües.
Subscriure a