Noticies

20/06/2024 Medi Ambient
L' Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la...
20/03/2024 Medi Ambient
L’Ajuntament de Duesaigües amb el suport tècnic del Consorci de la Serra de Llaberia, té previst dur a terme una nova acció de prevenció d'incendis forestals al 2024, d'acord amb l'instrument de planificació de prevenció d’incendis: del Pla de Prevenció del PPP ET2 de les Muntanyes de Tivissa-...
06/10/2023 Medi Ambient
L'Ajuntament de Duesaigües en el marc d'execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i en el seu compromís per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i per permetre l’ adaptació del municipi al canvi climàtic ha sol·licitat durant el 2023 diverses subvencions...
04/10/2023 Medi Ambient
La Diputació ha concedit les subvencions per la Transició energètica i acció climàtica de la convocatòria 2023. Per atendre aquesta línia la Diputació va consignar 5.000.000,00 € del pressupost i s’han presentat un total de 248 sol·licituds. Duesaigües ha presentat dues accions per millorar...
06/08/2023 Medi Ambient
Aquesta setmana l'Ajuntament ha començat a fumigar en els espais públics per prevenir les plagues de mosquits. Especialment, s'ha actuat sobre la piscina, clavegueram i places. Aquest any s'ha pres cura davant la proliferació del mosquit tigre a la zona del Baix Camp. Les despeses se sufraguen amb...
06/03/2023 Medi Ambient
L’Ajuntament de Duesaigües ha iniciat els tràmits per a la gestió en prevenció local d’incendis Forestals 2022-2023. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb l'atorgament de la subvenció per un import de 12.581,50 €. Juntament amb el Consorci de la Serra de...
05/10/2022 Medi Ambient
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Duesaigües la subvencio per fer front a les despeses en material pel foment de la recollida selectiva i prevenció de residus de la convocatòria 2022. El material subvencionat és: Cubells 240 litres pels grans productors. Bosses compostables per...
22/09/2022 Medi Ambient
S'ha dut a terme la segona fase i final de la substitució de làmpades VSAP per LED a l'enllumenat exterior del nucli de Duesaigües corresponent al PAESC 2022 amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. L'enllumenat de les zones en què s'ha actuat estaven formades per lluminàries totalment...
Control plagues edificis Duesaigües.
24/01/2022 Medi Ambient
Avui s'ha dut a terme la primera actuació del 2022 de control de plagues a l'interior dels edificis municipals, del clavegueram del nucli urbà i de les zones considerades conflictives. Estan previstes un total de quatre prevencions més durant l'exercici, a més de les que puguin sorgir d'emergència...
Nous cubells multi producte porta a porta.
05/01/2022 Medi Ambient
Dilluns 10 de gener del 2022 es posa en marxa el nou servei de recollida selectiva Porta a Porta (PaP) impulsat pel Consell Comarcal del Baix Camp a través de la societat SECOMSA. El pressupost previst per dur a terme la millora i modificació del tractament dels residus municipals ascendeix a 7.823...

Pàgines