PREVENCIÓ D'INCENDIS 2024

20/03/2024 Medi Ambient

PREVENCIÓ D'INCENDIS 2024

 

L’Ajuntament de Duesaigües amb el suport tècnic del Consorci de la Serra de Llaberia, té previst dur a terme una nova acció de prevenció d'incendis forestals al 2024, d'acord amb l'instrument de planificació de prevenció d’incendis: del Pla de Prevenció del PPP ET2 de les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Argentera, Departament d’Agricultura any 2010, regió 1 codi 1-2.

Els treballs de prevenció d’incendis forestals consitiran en netejar, segons condicions tècniques, les franges laterals de camí municipal de la Serra amb l’objectiu de facilitar el pas dels vehicles d’extinció d’incendis i crear vies més segures i amb menys carrega de combustible.

L'acció compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Enllaç: memòria i plànols de l'actuació