Duesaigües rep la subvenció PAESC 2023 amb un import de 45.752,07 €

04/10/2023 Medi Ambient

Duesaigües rep la subvenció PAESC 2023 amb un import de 45.752,07 €

 

La Diputació ha concedit les subvencions per la Transició energètica i acció climàtica de la convocatòria 2023. Per atendre aquesta línia la Diputació va consignar 5.000.000,00 € del pressupost i s’han presentat un total de 248 sol·licituds.

Duesaigües ha presentat dues accions per millorar energèticament els edificis municipals que s'executaran durant el 2024.

Millora del sistema de climatització i ACS de l’Ateneu de Duesaigües.

Les actuacions que es volen dur a terme a l’Ateneu, contemplen la millora de la climatització, la qual funciona amb caldera de gasoil en l’actualitat.  De la mateixa manera s’instal·larà una aerotèrmia només per la producció d’ACS.

Actualment l’Ateneu disposa d’una caldera de gasoil amb la qual calefacta tot l’edifici de l’Ateneu. Es tracta per tant de proposar mesures encaminades a reduir el consum d’energia primària i descarbonitzar aquest edifici municipal de gran ús diürn.

Pressupost Elegible: 15.319,98 euros
% concedit: 91,11%
Concedit: 13.958,13 euros

Instal·lació Fotovoltàica d'autoconsum a l'Escola Puigmari i a l'Ateneu.

Els edificis de l’escola Puigmarí  i la coberta plana de l’Ateneu disposen de cobertes en bon estat i amb una bona orientació per al muntatge de mòduls fotovoltaics.

Es muntaran dues instal·lacions fotovoltaiques, i es connectaran cadascuna al seu punt de subministrament. Cada instal·lació es correspon amb cada coberta sobre les que es munten els mòduls fotovoltaics.
Les actuacions s'executaran per implantar un sistema de producció d’energia fotovoltaica en règim d’autoconsum col·lectiu que beneficiarà a la resta d'edificis municipals.

La Instal·lació disposarà de monitoratge de la potència i energia produïdes en temps real.

Pressupost Elegible: 34.895,98 €
% concedit: 91,11%
Import Concedit: 31.793,94 euros

Total de finançament amb fons propis: 4.463,90 €