L'ACA finançarà la digitalització dels comptadors d'aigua domiciliaris a Duesaigües

20/06/2024 Medi Ambient

L'ACA finançarà la digitalització dels comptadors d'aigua domiciliaris a Duesaigües

 

L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat  les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.


L'Ajuntament de Duesaigües es va presentar amb dues actuacions que han estat aprovades:

1- La instal·lació d'un Sistema de Telecontrol als dipòsits: amb l’objectiu de poder controlar els consums globals i tenir una resposta ràpida en el supòsit de fuites en la xarxa, es proposa la instal·lació del telecontrol en les sortides dels dipòsits de regulació (camí dels Masos) i del dipòsit de l’ETAP (emplaçat a la part alta del nucli).

2- La digitalització dels comptadors d’aigua domiciliaris: actualment la totalitat de comptadors domiciliaris del nucli són de lectura manual.
L'abast de l’actuació inclou la instal·lació dels comptadors i concentradors, així com, l’adaptació o substitució de les aixetes, obra civil i accessoris necessaris en el muntatge.

El pressupost presentat per la despesa de les dues actuacions és de 58.080,40 € i la subvenció atorgada ha estat de 55.771,80 €, el 96,03% de l'import incial.

Finançament amb recursos propis: 2.308,40 €.

L'execució de les istal·lacions es duran a terme entre l'exercici 2024 i 2025.