Informació i comunicació

L'Ajuntament ha posat en marxa diversos canals per poder comunicar a la ciutadania les accions de govern i les novetats que es consideren d'interès general. 

La realitat social del municipi és molt diversa i per aquest motiu conviuen plataformes de comunicació tradicionals amb d'altres més actuals. 

Tant la normativa estatal com l'autonòmica vetllen perquè els governs i governants siguin cada cop més transparents i les seves comunicacions més clares. 

Pregó

 

El pregó a veu i anunciat a toc de trompetí pels carrers amb el qual s'avisa als veïns d'actes de festes, talls d'aigua i de carrers, efemèrides especials, nous serveis,... Aquest és el conducte informatiu més tradicional i que Duesaigües conserva gràcies a l'entonació del seu agutzil, l'Isaias Gimenez.

eBando

 

El pregó digital que s'ha convertit en una eina de comunicació imprescindible per transmetre els comunicats al moment i en qualsevol lloc. Es tracta d'una aplicació mòbil que cal instal·lar-la al dispositiu. 

Ves a eBandos: https://app.ebando.es/channel/duesaigues

Web www.duesaigues.cat/noticies 

 

A la secció Notícies de la pàgina web municipal es publica informació d'actualitat d'interès general. Les notícies es classifiquen per categories segons l'àmbit: cultura, medi ambient, salut pública, ensenyament, festes, normativa, etc. 

La informació es pot generar des de l'administració del mateix Ajuntament o bé per aportacions externes d'altres organismes públics o d'entitats locals.

Xarxes socials

 

Actualment, la xarxa social utilitzada per l'Ajuntament per difondre, principalment, el contingut del web és Facebook.

Tanmateix, la informació compartida a la xarxa, sovint, té un caire més social, festiu o cultura, amb la publicació de reportatges fotogràfics que són testimoni de la vida social de Duesaigües. 

Butlletí municipal

 

La primera edició en paper del butlletí municipal es va distribuir el juny del 2021.  Es tracta d'un recull de les accions de govern durant els dos primers anys de mandat per explicar amb detall les obres i arranjament més importats realitzats al municipi.

Butlletí N 1

Assemblees veïnals

 

Són assemblees on l'equip de govern rendeix comptes de les actuacions acomplides i es debaten col·lectivament els diferents assumptes d'interès públic. S'organitzen cada sis mesos. 

Portal de transparència

 

La llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern obliga les administracions públiques a difondre la seva activitat.  La Seu electrònica de l'Ajuntament inclou l`àrea de Bon Govern i Transparència per incloure la informació pública de forma directa i clara.

Subscriure a