Assistència social

L'ajuntament té signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació del Servei d'Atenció Social Primària.

L'educadora i la treballadora socials realitzen visites personalitzades a Duesaigües el 3r dilluns de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 

Serveis que es presten:

  • Atenció social primària.
  • Atenció domiciliària.
  • Telealarma i teleassistència.
  • Residència d'estada limitada.
  • Menjador.
  • Centres oberts per a la infància i l'adolescència.
  • Suport i assessorament tècnic dels diferents professionals d'atenció primària.

Per demanar cita cal trucar prèviament a l'Ajuntament : 977 834 085

 

Subscriure a