Escola Puigmarí

Model educatiu

L’Escola Puigmarí de Duesaigües és una escola rural unitària. Disposa d’una a tres unitats per atendre  totes les etapes educatives d’educació infantil i primària i així permet l’organització d’escola graduada. La nostra té dues etapes educatives.

L’escola pertany a la ZER Baix Camp Sud juntament amb l’escola Font de l’Arc de Vilanova d’Escornalbou. Què vol dir això? Doncs que els dos centres comparteixen recursos humans per tal de donar major qualitat a l’educació dels alumnes que en formen part. Els dos centres, com que formen part de la mateixa ZER comparteixen a més del projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament, la programació i la memòria general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles. I també comparteixen els professors itinerants d’anglès, de música, d’educació física i d’educació especial.

Què té de singular el nostre centre?

 • Treball per projectes. És una metodologia que es basa a oferir objectius que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. No s’utilitzen llibres i són els alumnes els que trien què volen investigar, incentivant o motivant el seu aprenentatge. És el cas de l’assignatura de medi.
 • Intercanvi entre les diferents edats. La nostra escola té dues aules on conviuen i aprenen nens i nenes de diferents edats. Aquesta interacció entre petits i grans és un gran actiu i ajuda la construcció de coneixement. Aquesta heterogeneïtat a les aules fa que els nens i nenes de diferents edats, interessos i necessitats interactuïn en una mateixa aula i fa que l’ajut entre uns i altres els permeti avançar en els seus aprenentatges.
 • Atenció individual. Les relacions entre el professorat i l’alumnat són molt properes, ja que el nombre de nens i nenes és poc. Es té un gran coneixement de les característiques de l’alumnat respecte al ritme de treball i el procés d’aprenentatge.
 • La interdisciplinarietat i la globalització dels continguts curriculars s’adapten a l’entorn i a la realitat més propera, és a partir de les possibilitats educatives de l’entorn que es gestionen molts aprenentatges.
 • L’espai s’adapta. Segons els grups o les activitats que es porten a terme les aules es reconverteixen.
 • L’organització del temps és més flexible.
 • La proximitat a l’escola dels nens i les famílies.

La nostra escola compta amb servei de menjador escolar a través del conveni entre l’Ajuntament i l'empresa Apple Catèring, experta en menús escolars a la zona del Baix Camp.

Escola verda

La consolidació de la Comissió d’Escola Verda l’any 2014 s’emmarca amb el naixement del projecte DEPIS: Duesaigües, Educació, Participació i Sostenibilitat.

Duesaigües perquè, si ens aturem a mirar-nos, veurem com és un bon lloc on viure, però sobretot un molt bon lloc on descobrir, créixer i conviure. Un medi natural privilegiat on la canalla pot descobrir la natura, entendre-la i estimar-la.

Educació perquè els infants reben formacions relacionades amb el medi ambient i la comprensió de l’entorn que els rodeja.

Participació perquè la metodologia que s’utilitza pretén dotar-los d’eines i estratègies per a l’anàlisi, l’opinió crítica i el treball en equip.

Sostenibilitat perquè un infant esdevindrà l’adult del futur i si creix entenent i sentint-se part de la seva comunitat (o ecosistema) li serà més fàcil responsabilitzar-se de la seva cura.

 

Projectes de l’Escola Verda:

 • Curs 2014-2015- DEPIS: diagnosi mediambiental i instal·lació de caixes niu:

Els nens i nenes del poble van rebre formacions, excursions i tallers relacionats amb problemàtiques mediambientals tant de diferents indrets del món com de la nostra realitat més propera (escassetat d’aigua, desertització, contaminació, pèrdua de biodiversitat, etc.).

I des de la perspectiva de la frase “pensa globalment i actua localment” els infants van treballar en equip per fer una diagnosi de l’estat del nostre poble. Tot el treball de camp d’investigació es va plasmar en un mapa ecogràfic que recollia quantitativament dades de diferents indicadors: zones verdes, fanals, brosses, paviment en mal estat, barreres arquitectòniques, etc.

A partir d’aquí, el projecte pretenia dotar d’eines per a transformar la realitat i, per aquest motiu, vam elaborar el 1r Informe Mediambiental de la Infància de Duesaigües amb diferents propostes de millora, les quals van ser escoltades i recollides per l’Ajuntament i la ciutadania.

De totes aquestes propostes, ja n’hem activat dues:

 • L’arranjament de la Plaça del Fossar, la qual estava en mal estat i la reconversió dóna lloc a una zona d’oci per a petits i grans.
 • La millora de la biodiversitat del poble a través de la construcció i col·locació de diferents caixes niu, on ja s’hi ha instal·lat una mallerenga blava.

Aquest projecte va comptar amb la col·laboració de l’Associació l’Hora del Cargol i el col·lectiu Can Cargolí (links).

 • Curs 2015-2016- Enjardinament del pati i construcció de l’hort escolar

Considerem el pati de l’escola com un lloc viu, de lleure però també d’aprenentatge, de cohesió grupal i del foment de la responsabilitat i l’autonomia. Un espai de creixement personal i col·lectiu. En aquest projecte, l’alumnat va participar en l’estudi, disseny i construcció de l’hort i el jardí de l’escola: analitzant el ph de la terra, reconeixent les plantes autòctones i carregant pedres i terra. És un projecte que compta amb la participació de tota la comunitat educativa: infants i famílies, mestres i Ajuntament.

Al nostre petit hort, “El Jardí del cirerer” hi tenim: ..... , un compostador i una menjadora d’ocells pels que estiuegen a la caixa niu del cirerer. 

Escola Puigmarí Carrer Enseula, 7  Tel. 977 834417 e3005376@xtec.cat
Subscriure a