Ajuntament

L'Ajuntament és l'edifici on es dur a terme l'activitat administrativa municipal. Consta d'un despatx per l'alcaldia, d'un espai d'atenció al públic, de la sala de plens, de la sala del Jutjat de Pau i de l'arxiu municipal. 

L'ordenança d'ús privatiu d'espai públic regula la utilització de la sala de plens per a casaments civils

A l'edifici també s'ha instal·lat un punt d'accés a les noves tecnologies (ordinador, internet, impressora) perquè els veïns que no disposin d'aquest servei a casa puguin utilitzar-lo.  

Subscriure a