Bibliografia

Josep Maria Aragonès Mestre: Duesaigües, Memòria d'un poble. Llibre editat per la Diputació de Tarragona. 2013.

Es tracta d'un recull homenatge a l'autor, la persona que va dedicar una gran part del seu temps a buscar, analitzar, estudiar i preguntar sobre esdeveniments del seu municipi.

Com indica la nota preliminar del llibre, signada per Jordi Gironella Llebaria, la seva feina diària a les biblioteques i arxius el va convertir en una persona que acumulava coneixement, dades, dates, noms, etc., sobre el poble.

De forma autodidacta, Josep Maria Aragonès Mestre, es va convertir en historiador, i tot fruit de l'estima a la terra, al poble i al país. 

 

 

Subscriure a