Any 2021

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Aquesta convocatòria consta de dues línies d’actuacions subvencionables:
• Línia 1 - Vigilància de les zones de bany.
• Línia 2 - Protecció de la Salut Pública.

La finalitat d’aquestes línies de subvencions és donar suport als ajuntaments i EMD en l’execució de les seves competències en l’àmbit de la Salut Pública, impulsant aquelles actuacions que fomentin o protegeixin la salut de la població.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.187,20 euros
Pressupost mínim a executar: 7.114,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.758,94 euros

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 10.203,75 euros
Pressupost mínim a executar: 7.388,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.019,11 euros

Més info: http://www.duesaigues.cat/noticies/satorguen-les-subvencions-de-salut-publica

______________________________________________________________________________________

Subvenció per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la realització d'activitats socioculturals d'interès ciutadà de càracter singular. Duesaigües ha rebut l'ajut per la realització del programa "Juliol Sensorial" i el "I Festival de Músiques del Món".

Cost total: 9.707,00 € Import concedit: 7.276,50 €

__________________________________________________________________________________________

Subvenció eCatàleg, actuacions culturals i festives

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a diversos espectacles i concerts en l'àmbit de les festes majors.

Cost total: 9.176,00 € Import concedit: 8.573,50 €