S'ATORGUEN LES SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA

28/12/2021 Salut Pública

S'ATORGUEN LES SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA

 

Aquest mes de desembre també s'ha publicat l'Acord de concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva.

L'Ajuntament de Duesaigües ha rebut una subvenció per a la Línia 1. Vigilància de les zones de bany, en la categoria de Socorrista de piscina municipal d'import de 6.758,94 euros. El cost de contracció del servei de socorrista per a l'estiu del 2021 ha ascendit a 8.187.20 €.

Així mateix, la Diputació ha atorgat al municipi, en matèria de protecció de la Salut Pública, la quantitat de 7.019,11 euros. Aquest import ajuda a cobrir despeses relacionades amb el manteniment de l'aigua de consum humà: analítiques segons la normativa sanitària de la Generalitat, consumibles per a garantir la qualitat de l'aigua, neteja i reparació d'esquerdes dels dipòsits municipals d'aigua i  reparacions de fuites a la xarxa en baixa d'aigua potable.

Aquesta subvenció també cobreix un tant per cent de les factures dels tractaments que realitza l'Ajuntament per a la reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà, així com per a la gestió d'animals domèstics abandonats.

També s'inclouen els serveis de neteja i desinfecció dels espais públics i equipaments municipals i el manteniment del desfibril·lador de la zona del Consultori municipal.