Any 2023

Subvenció per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per realitzar activitats socioculturals d'interès ciutadà de càracter singular.

Duesaigües ha rebut l'ajut per dur a terme el programa Juliol Sensorial, Festival de Músiques del Món i l'esdeveniment esportiu TrailNight Duesaigües 2023.

Pressupost Elegible: 16.695,00 euros
% concedit: 96,82%
Import concedit: 16.163,90 euros
 

________________________________________________

Subvenció de Salut Pública convocatòria 2023

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona la subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Cost total: 5.708,76 euros.
Import concedit: 5.594,58 euros

________________________________________________

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics 2023

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a despeses destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Cost total: 5.124,35 euros.
Import concedit: 4.438,82 euros