Any 2019

Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Nom: Escola Puigmarí - ZER BAIX CAMP      Curs: 2018 - 2019

Cost total: 23.473,80 €    Import concedit: 1.750 €

__________________________________________________________________________________________

Subvenció servei de socorrista

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per al servei de socorrista. El pressupost de l'actuació era de 8.668,60 € i l'import de la subvenció atorgada ha estat de 6.895,20 €.

__________________________________________________________________________________________

Subvenció analítiques de l'aigua

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per poder dur a terme analítiques de l'aigua per una millora de la qualitat. El pressupost era de 1.461,68 € i la subvenció atorgada ha estat de 940,89 €.

__________________________________________________________________________________________

Subvenció Peridomèstics

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per peridomèstics. El pressupost era de 2.377,23 € i la subvenció atorgada ha estat de 1.450,10€.

__________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2019

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per cobrir les següents despeses. La subvenció atorgada ha estat de 26.921,00 €.

  • Despeses corrents - Subvenció: 15.190,75 €
  • Lloc secretaria - intervenció - Subvenció: 5.000,00 €
  • Inversió obra - Subvenció: 6.730,25 €
    • ​​​​"Reparació canonada recollida d'aigües c/ de Baix" - Pressupost: 7.084,25 €