reciclatge

Títol Calendari Resum Etiquetes
BOSSES ORGÀNIQUES PER FACILITAR EL RECICLATGE 22/04/2021  L'Ajuntament de Duesaigües, des de la regidoria de Medi Ambient i amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona a... reciclatge
NOU CONTENIDOR DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES 22/04/2021  L'Ajuntament posa a disposició un nou servei de reciclatge per a piles i bateries. A partir d'aquesta setmana trobareu un "... reciclatge