DUESAIGÜES REP PROP DE 19.500 EUROS PER AL PAESC

28/12/2021 Medi Ambient

DUESAIGÜES REP PROP DE 19.500 EUROS PER AL PAESC

 

El Departament de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona va presentar el passat juny la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, per l'exercici 2021.

Duesaigües va presentar sol·licitud per a la línia 1 d'Incendis, per a la línia 2 PAESC i per a la línia 4 de Residus per una actuació total de 41.369.13 €.

Subvenció PAESC

L'Acord de concessió ha concedit al municipi un import de 19.292,84 (el 95% sobre l'import elegible) a la línia PAESC en millores de l'enllumenat existent. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a l'enllumenat interior i exterior: inclou la substitució de làmpades existents per unes altres de millor rendiment energètic, mesures de correcció dels equips auxiliars i mesures sobre el funcionament de la instal·lació per tal de millorar el seu rendiment.

Les actuacions de l'Ajuntament aniran encaminades, per una banda, i pel cas de lluminàries clàssiques en la substitució de les òptiques de VSAP per retrofit Led, i pel cas d'altres lluminàries de tipus ambiental, se substituirà la lluminària completa:

- Substitució òptica VSAP 70 W per retrofit led de 24W: 2 punts de llum a la zona dels vestidors del Camp de Futbol.

- Substitució lluminària existent amb làmpada VSAP 70W per lluminària Prilux Livia de 24W:

  • Plaça del Fossar Vell: 3 lluminàries
  • C. del Planet i C. de Baix: 14 lluminàries
  • Plaça del 15 d'Agost: 6 lluminàries
  • C. del Calvari: 1 lluminària
  • Ctra. T-343: 13 lluminàries

Per tant, s'actuarà sobre un total de 39 punts de llum.

Reducció de potència instal·lada

Potència actual → 39 x 70W = 2.730 W

Potència proposta Led → 39 x 24W = 936 W

Per tant, la reducció de la potència instal·lada serà de 1.794 W , el que suposa un estalvi d'energia del [(2.730-936) / 2.730 ] x 100 = 66 %.

A més de donar compliment als paràmetres actuals ambientals i d'eficiència, la inversió suposarà un estalvi de 970 € sobre la factura anual i 200 d'estalvi de manteniment anual.

Subvenció RESIDUS

Pel que fa a la línia destinada a les actuacions relacionades amb la gestió dels residus l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 7.195,69 (el 95% sobre l'import elegible) pel cost que suposa la posada en marxa del nou servei de recollida "Porta a Porta" implantat pel Consell Comarcal del Baix Camp a través de SECOMSA.

Subvenció INCENDIS

Amb relació a la línia de programes per a la prevenció d'incendis el municipi no ha arribat a la puntuació màxima exigida per a la concessió de la subvenció.