Les fonts

Fonts de Forja: Fonts que es dedueix eren els punts on la població s’aprovisionava d’aigua quan fou conduïda des de la Vilamanya, ja que no existia   aigua corrent a domicili. Emplaçades, una sota els porxos de l’actual Ajuntament i l’altre junt a l’abeurador, daten de 1925 aproximadament. Les vigents, col·locades sobre repeus de pedra, són de forja fabricades per Roig y Hermanos de Vilanova i la Geltrú.

L’Abeurador: Cóm d’obra al carrer Planet per abeurar els animals de treball, que es tenien als estables de les vivendes, abans d’anar o després de tornar dels camps. Existent des del mateix temps que les fonts.

Font dels Oficis, Font de sant Cosme i Sant Damià, Font del carrer de Dalt: Les tres fonts artístiques foren erigides pel paleta de Riudecanyes, Ramon Ribas l’any 1956, essent batlle Josep Mª Aragonès Mestre. La font dels oficis té en el seu frontal catorze rajoletes que representen els oficis de boter, paleta, forner, esmolet, xarcuter, fuster, pescador, pintor, remer i picapedrer. La font de Sant Cosme i Sant Damià la presideix un gravat d’aquests Sants fet per l’artista Duarte. La font del carrer de Dalt és un conjunt de pedra rústega en disposició d’arcada i jardineres adjacents.

Subscriure a