Informació general

Què necessito per poder tramitar electrònicament?

Per realizar tràmits com a persona física haureu de disposar d'idCAT Mòbil o d'un certificat digital com l'idCAT.

Si sou empresa necessitareu un certificat digital d'una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma, etc).

Què és la Seu Electrònica?

Es defineix com "l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis".

Les seus electròniques han de fer servir, per identificar-se i garantir la comunicació segura amb elles i a través d'elles, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.

Altrament, la seu electrònica ha d'estar dotada de les eines de signatura electrònica que permetin garantir la identificació dels subjectes que hi accedeixen, per fer tràmits electrònics o per obtenir informació sobre els procediments en què siguin interessats, així com per garantir la integritat, la confidencialitat i la seguretat dels tràmits.

Per tant, la seu electrònica es configura com un espai virtual segur en el qual el ciutadà por exercir el seu dret a la comunicació amb l'administració pública per mitjans electrònics i realitzar tràmits administratius. És a dir, la seu electrònica és una oficina virtual de l'administració titular que possibilita l'accés a la informació i la realització de tràmits sense limitacions horàries i sense desplaçament i d'una manera segura.

Seu Electrònica de l'Ajuntament de Duesaigües

 

Què és una notificació electrònica i com accedeixo?

Consisteix en una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d'un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos.

Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions electròniques, necessitareu disposar d'idCAT Mòbil o d'un certificat digital com l'idCAT. Si sou empresa necessitareu un certificat digital d'una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma, etc.).

Accés a la plataforma de notificacions electròniques

 

També podreu accedir des de la vostra carpeta ciutadana.

Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

Accedint a la teva carpeta ciutadana podràs consultar:

Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració

Consultar les teves dades personals i saber l'ús que en fan les administracions públiques

Accés a la carpeta ciutadana

 

Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb certificat digital.

Més informació

Subscriure a