PROCÉS PARTICIPATIU "LA PLACETA DEL TIL·LER"

02/12/2022 Actualitat

PROCÉS PARTICIPATIU "LA PLACETA DEL TIL·LER"

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 de setembre de 2022, va aprovar la proposta per promoure un procés de participació ciutadana en referència al nomenament d’un espai públic amb el nom de la "placeta del Til·ler".

En data 10/02/2020 va tenir entrada al Registre Municipal una sol·licitud d’un grup de veïns i veïnes de Duesaigües per anomenar un espai públic, actualment sense nom i que es troba ubicat al carreró que uneix la plaça de l’Església amb el carrer Pla del Patró, amb el nom de “la placeta del Til·ler”. En aquest racó del municipi el Gran Grup de la generació del 1957 va plantar un til·ler en record d’una trobada per celebrar els 60 anys d'aquesta quinta i com agraïment al poble de Duesaigües.

Bases reguladores

En conformitat amb la normativa sectorial s'han presentat les bases que han de regir el procés participatiu i que es poden descarregar des d'aquest enllaç.

Dates i horaris

La consulta se celebrarà durant els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2022. El lloc habilitat per a la consulta serà les oficines de l’Ajuntament de Duesaigües, situat a la plaça Catalunya, núm. 2.

L’horari de la votació serà de dilluns i dimarts de 11:00 h a 15:00 h i el dimecres a la tarda de 18:30 a 20:30 h.

Cens electoral

El cens de la consulta estarà format per les persones físiques que el dia 19 de desembre de 2022 siguin majors de 16 anys i constin empadronades al municipi a la data de l'inici del procés participatiu.

Per tal de donar eficàcia al resultat obtingut s’estableix que la participació efectiva en la consulta és del 50% del cens. L’opció guanyadora serà la que aconsegueixi un nombre de vots superior dels vots emesos i vàlids.

Pregunta

La consulta es farà sobre la pregunta: Vol que l’espai públic ubicat al carreró entre la plaça de l'Esglèsia i el carrer Pla del Patró s’anomeni placeta del Til·ler?. La resposta s'haurà d'escollir entre el "SÍ" i el "No".

El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu. La no marcació de cap casella de la papereta computarà com a vot en blanc. Computarà com a vot nul la marcació de més d’una casella que implica votar més d’una opció. Qualsevol papereta que tingui ratllada alguna opció o que tingui qualsevol cosa escrita també computarà com a vot nul.  

Vot electrònic

Així mateix s'ha habilitat la possibilitat del vot electrònic: Hi ha dos formats un per obrir amb Word (PC) i l'altre amb PDF (PC o mòbil).

1r- Descarregueu la butlleta i assenyaleu la resposta:
      Butlleta Word
      Butlleta PDF

2r- Envieu la butlleta a l'email rvalls@duesaigues.cat amb una foto del DNI.
3r- Termini màxim per al vot electrònic fins al dia 20/12/2022.