NOVES JARDINERES A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

21/01/2022 Actualitat

NOVES JARDINERES A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

 

Una de les prioritats de l'equip de govern és renovar el mobiliari urbà i els ornaments de parcs i jardins que es troben deteriorats pel pas del temps i enlletgeixen la imatge del municipi. 

Recentment, s'han reemplaçat les malmeses jardineres de fusta de davant l'edifici de l'Ajuntament per torretes de xapa de 2,5 mm més resistents que les anteriors.

Les 6 torratxes noves s'han fet a mida per poder acomodar-les al desnivell de la plaça i del carrer del Planet, on també se n'ha col·locat una.

Així mateix, s'ha fet revisió de l'estat de les plantes, ja que les palmeres estaven molt afectades per la plaga del morrut i s'ha netejat del compost.

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa de fabricació Agustí Calbet Gabarró i tenen un cost de 2.080 euros.