MANTENIMENT DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

26/10/2022 Salut Pública

MANTENIMENT DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

Durant el mes d'octubre la brigada municipal ha dut a terme diversos treballs de manteniment i reparació al dipòsit de capçalera, inici del servei de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Arranjament de la caseta del dipòsit

L'edifici es trobava molt deteriorat pel pas del temps amb esquerdes pronunciades per tota la façana i amb deficiències als accessos que calia reparar.  S'ha reparat també l'interior de la caseta actuant sobre el terra i les parets adjacents per aconseguir que siguin de fàcil neteja i desinfecció. Les feines han finalitzat amb una bona mà de pintura. 

Reparació d'una fuita d'aigua

Pel que fa a les instal·lacions del circuït de la xarxa d'aigua s'ha fet una inspecció i un posterior manteniment del quadre elèctric. En aquest sentit s'ha comprovat l'estat de les sondes del pou i s'han ajustat els paràmetres de regulació. En el decurs de les comprobacions tècniques s'ha detectat una important fuita d'aigua a causa de la corrosió i l'envelliments de les canyeries. L'import de la reparació ha ascendit a 1.118,02 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona a través de la línia 2 de la subvenció de Salut Pública. 

Subvenció per a despeses destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 2 Salut Pública
Cost total: 6.241,14 euros.
Import concedit: 6.016,16 euros