FEINES DE PINTURA I MANTENIMENT AL CEMENTIRI

25/10/2021 Actualitat

FEINES DE PINTURA I MANTENIMENT AL CEMENTIRI

 

Avui s'han iniciat els treballs de pintura i repàs al cementiri municipal per tal de condicionar l'espai.

S'aplicaran dues capes de pintura plàstica siliconada exterior a la zona dels nínxols i es farà un sanejament i pintura de la sala. L'actuació té un cost de 689,07 € imputat a la partida pressupostària d'inversió del 2021 i s'ha adjudicat a l'empresa GIG Pintura i revestiments. 

Cal recordar que l'Ajuntament de Duesaigües a través del Programa de dinamització i impuls territorial promogut per la Generalitat de Catalunya ha rebut una subvenció de 39.708,48 €, la qual cosa li ha permès dur a terme la millora i arranjament del cementiri amb la construcció de la zona de columbaris i de nous nínxols així com l'enjardinament de l'entrada i del seu interior per a millorar-ne la imatge.