CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I L'ASSOCIACIÓ MIAU

27/05/2021 Salut Pública

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I L'ASSOCIACIÓ MIAU

 

L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Gats Miau de Duesaigües amb l'objectiu de fomentar la gestió d'animals abandonats i de fer pendre conciència a la ciutadania d'una tinença responsable envers els animals de companyia. 

L'acord de col·laboració s'emmarca en la línia de treball de l'Ajuntament per fomentar la participació ciutada en general i, en particular, la d'entitats locals que tenen com a objectiu principal la millora de la qualitat del nostre entorn. 

La resposta municipal a la problemàtica de la presència de gats en espais urbans passa pel control de la disponibilitat de l'aliment i per la creació de colònies de gats controlades, atès el valor dels gats com a vectors pel control d'altres animals molestos (rosegadors).

En aquest sentit, la col·laboració de l'Associació Gats Miau de Duesaigües esdevé fonamental per a la implantació d'un programa de captura, esterilització i devolució dels animals a la colònia original. Els objectius del programa són bàsicament: 

  • Reduir les molèsties produïdes per les colònies de gats (orines, vocalitzacions durant el període de zel, barelles freqüents, etc.),
  • controlar el nombre de gats a les colònies i evitar la superpoblació, 
  • reduir els riscs sanitaris, 
  • millorar la qualitat de vida dels gats.

L'Associació Gats Miau és una entitat sense ànim de lucre, formada per veïns i veïnes que comparteixen aquest neguit envers els gats i que disposen d'una àmplia experiència en el control de colònies felines. Durant el 2020 es van fer un total de 12 actuacions entre desparasitacions i esterilitzacions.  

L'Ajuntament rep anualment una subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a actuacions sanitàries per la protecció i defensa d'animals domèstics per les despeses de: control sanitari de les colònies, esterilitzacions, desparasitacions, castracions, trasllats als centres veterinaris, etc. 

En compliment de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'ha publicat el conveni íntegre a l'apartat corresponent en la nostra web: Conveni entre l'Ajuntament i l'Associació Gats Miau de Duesaigües.