CATÀLEG DE TRÀMITS I CARPETA CIUTADANA

05/12/2022 Actualitat

CATÀLEG DE TRÀMITS I CARPETA CIUTADANA

 

Recentment, s'ha actualitzat la web municipal amb la posada en marxa del nou sistema de tramitació electrònica a través del Catàleg de Tràmits.

L'accés és lliure, a través del web municipal i no cal identificació per accedir-hi.  Amb aquest nou servei els ciutadans poden sol·licitar i tramitar qualsevol document administratiu a través del web sense necessitat d'acudir a les oficines de l'Ajuntament.

De manera ràpida i fàcil es poden sol·licitar certificats d'empadronament, llicències d'obres, ocupacions de via pública, transmissió de drets funeraris, cita amb l'alcaldessa, fer propostes, queixes o suggeriments, entre altres tràmits.

Cada servei consta d'una fitxa descriptiva i de la normativa que li és d'aplicació.

Alhora, s'ha obert el nou canal de comunicació a través de la Carpeta Ciutadana. En aquest espai es poden consultar l’estat de tots els tràmits que s'han fet amb l’Ajuntament, consultar l’expedient, aportar documents, renunciar o desistir. També es pot descarregar el justificant de la presentació al Registre.

En aquest cas, com és un espai privatiu, cal identificació per accedir-hi. 

GUIA D'ÚS PER A LA CIUTADANIA