ESCOLA PUIGMARÍ

L’escola Puigmarí és el centre educatiu del poble on s’imparteixen ensenyances des de parvulari fins a l’última etapa de l’educació primària.

Contacta-hi amb el següent enllaç relacionat: