Any 2021

_________________________________________________________________________________________

Subvencions per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà
de caràcter singular.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa sociocultural "Juliol Sensorial" i " I Festival de Músiques del Món".

 

Cost total: 9.707,00 €    Import concedit: 7.276,50 €

_________________________________________________________________________________________

Subvencions per a actuacions de caire cultural i festiu enmarcades en la plataforma eCatàleg 

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció destinada a diverses actuacions en l'àmbit de les Festes Majors. 

Cost total: 9.176,00 €    Import concedit: 8.573,00 €