Ets a: Portada > Subvencions > Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions Diputació de Tarragona 2019


Subvenció funcionament Llar d'infants/escola rural Puigmarí - ZER BAIX CAMP - Curs (2018/2019) - Subvenció atorgada: 1.750,00 €


Servei socorrista - Pressupost: 8.668,60 € - Subvenció atorgada: 6.895,20 €


Analítiques aigua - Pressupost: 1.461,68 € - Subvenció atorgada: 940,89 €


Peridomèstics - Pressupost: 2.377,23 € - Subvenció atorgada: 1.450,10 €


P.A.M. 2019 - Subvenció atorgada: 26.921,00 €


- Despeses corrents - Subvenció: 15.190,75 €


- Lloc secretaria-intervenció - Subvenció: 5.000,00 €

- Inversió obra - Subvenció: 6.730,25 €


  · "Reparació canonada recollida d'aigües c/ de Baix" - Pressupost: 7.084,25 €
Subvencions Diputació de Tarragona 2018


Interessos préstec


Subvenció funcionament Llar d’Infants/escola Puigmarí -ZER BAIX CAMP- curs (2017/2018). Import concedit : 4.375 €


P.A.M. 2018 - Subvenció atorgada: 65.567 €


- Despeses corrents


  · Actuacions ordinàries. Cost: 17.327,03 € Subvenció: 15.091,43 €


- Lloc secretaria-intervenció


  · Programa sosteniment lloc secretaria-intervenció. Cost: 10.000 € Subvenció: 10.000 €


- Inversió obra


  · Millora de la placeta de l'abadia - Pressupost: 4.535,69 € -  Subvenció: 4.000,00 €


  · Arranjament espais públics: Plaça 15 d'agost i c/ de Baix - Pressupost: 38.500,30 € -

    Subvenció: 36.475,57 €


PEXI 2018 - Subvenció atorgada: 6.051 €


Neteja del dipòsit municipal de l'aigua i millora de la cloració de l'aigua. Pressupost: 6.397,90 €Subvenció nominativa 2018


"Renovació de la pavimentació del c/ de Baix"


Cost total: 51.066,40 € - Subvenció: 50.000,00 €

 

"Renovació de la pavimentació del c/ Pla del Patró"


Cost total: 48.394,52 € - Subvenció: 42.000,00 €

 Subvencions Diputació de Tarragona 2017


- Interessos préstec


- Socorrista piscina municipal


- Gestió de l'aigua


- Cultura (activitats culturals)


- Prevenció incèndis forestals


- Animals peridomèstics


PEXI 2017 - Adquisició d'equipaments informàtics:


Pressupost: 7.018,58 € - Subvenció: 6.006,00 €


Amb el suport de:


Ajuntament de Duesaigües , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?