SUBVENCIÓ GENERALITAT DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, ha concedit una linia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

A l'Ajuntament de Duesaigües li ha estat concedida una subvenció per import de 39.708,48 per finançar les obres d'arranjament següents:

 

Actuació 1: "Senyalització i dinamització territorial"

Cost de l'actuació:  21.586,15 €

Subvenció Generalitat:  15.230,87 €

Fons propis: 6.355,28 €

 

Actuació 2: "Creació d'accés rodat al cementiri i construcció de nous nínxols"

Cost de l'actuació:  41.191,52 €

Subvenció Generalitat:  24.477,61 €

Fons propis: 16.713,91 €